Výsledky soutěží

Seminář pro trenéry, rozhodčí a technické specialisty SB


Termín:                    15. 10. 2016 

Místo konání:           Jihlava

Termín přihlášek:     do 5. 10. 2016

Cena:                       300,- Kč

Platba:                     bezhotovostní převod na účet ČKS do 7. 10. 2016

                                číslo účtu: 154 971 520/0600

                                VS: datum narození ve tvaru ddmmrr

                                do poznámky: příjmení a jméno – seminář SB

  

TENTO SEMINÁŘ JE ZÁROVEŇ ŠKOLENÍM PRO NOVÉ ZÁJEMCE O FUNKCI TECHNICKÉHO SPECIALISTY/KONTROLORA PRO SSB. 

 

Přihlášky posílejte na sekretariát ČKS na e-mailovou adresu: sekretariat@czechskating.org

 

Do přihlášky uveďte následující údaje:

  • jméno a příjmení

  • datum narození

  • adresa bydliště

  • e-mailová adresa

  • telefonní spojení

  • klubová příslušnost 

  • funkci (trenér, rozhodčí, technický specialista)

 

Program semináře a časový harmonogram bude zaslán přihlášeným zájemcům na emailové adresy. 

 

Mgr. Markéta Horklová

předsedkyně KR


přidáno 2016.09.06 11:02:36