Výsledky soutěží

Přestupní řád 2015


V sekci "Stanovy, řády a směrnice ČKS" najdete "Přestupní řád" ČKS platný od 1.7.2015. Úpravy připravila J. Mokrá a schválilo P ČKS na svém jednání 29.6.2015.
J. Mokrá, předsedkyně STK
přidáno 2015.06.30 00:00:00