Výsledky soutěží

Testy rozhodčích - náhradní termíny


Náhradní termíny pro splnění testů rozhodčích budou:
17.10. při Malé ceně Pardubic
24.10. při Velké ceně Brno
Zájemci, hlaste se na sekretariat@czechskating.org .
Markéta Horklová, předsedkyně KR
přidáno 2015.10.24 00:00:00