Výsledky soutěží

Test pro vrchní rozhodčí


Na závěr semináře pro rozhodčí konaného dne 3.9.2017 v Praze, proběhne test pro vrchní rozhodčí.

Zájemci o test zasílejte přihlášky na email horklovam@volny.cz do 25. 8. 2017.


přidáno 2017.08.01 11:24:32