Výsledky soutěží

Kontaktní údaje


Český krasobruslařský svaz, z.s.
Adresa: Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha 1;
IČO: 629 37 839,
Tel: + 420 230 234 505
E-mail: sekretariat@czechskating.org , cfsa@czechskating.org
Číslo účtu: 154971520/0600

 

Předsednictvo

Předsedkyně ČKS : PhDr. Věra TAUCHMANOVA, M.A., Ph.D.

vera.tauchmanova@czechskating.org
mobil: +420 603 415 274

Místopředseda svazu a předseda trenérsko-metodické komise : Ing. Stanislav ŽÍDEK

stanislav.zidek@czechskating.org
mobil: +420 603 415 233

Ekonomka ČKS : Ing. Taťána ZOUBKOVÁ

tatana.zoubkova@czechskating.org
mobil: +420 603 415 179

Předsedkyně komise rozhodčích : Mgr. Markéta HORKLOVÁ

marketa.horklova@czechskating.org
mobil: +420 605 112 446

Předsedkyně sportovně technické komise : JUDr. Jitka MOKRÁ LL.M.

jitka.mokra@czechskating.org
mobil: +420 603 415 260

 

Revizní komise

Předseda : Ing. Miroslav Blaťák

Miroslav.Blatak@czechskating.org
mobil: +420 605 789 438

Člen : Ing. Radek Drozd

Radek.Drozd@czechskating.org

Člen : Jan Stöhr

Jan.Stohr@czechskating.org

 

Sekretariát

Generální sekretář : Ing. Karel Oubrecht

Karel.Oubrecht@czechskating.org
mobil: +420 603 415 180

Zajištění mezinárodních startů členů reprezentace ČKS, včetně rozhodčích
Komunikace s MŠMT, ČOV, ISU apod.
Asistentka GS : Eva Hrdličková

cks@czechskating.org

tel.: + 420 230 234 505

mobil: + 420 735 759 519

Administrace dotací MŠMT
Registrace klubů, vč. ohlášení změn
Osvědčení trenérů, rozhodčích, členů techn. sborů
Příprava valných hromad ČKS
Sekretářka : Adéla Rybářová

sekretariat@czechskating.org
tel: + 420 230 234 505
mobil: + 420 603 415 222

Evidence členské základny, registrace, přestupy, hostování
Vedení evidence testů výkonnosti a vydávání příslušných osvědčení
Přihlášky na odborná školení ČKS (trenéři, rozhodčí, technické sbory)
Pojištění a víza